bannerbanner bikekalasin

icon จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ free counter

กำหนดการ

เกี่ยวกับกิจกรรม

 • All
 • กิจกรรมที่จังหวัดดำเนินการ
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

ข่าวสาร

 

- ประกาศ จังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" 

 
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญ ร่วมจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค

 

      โดยจะจัดพร้อมกับส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม โดยสามารถนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนได้ที่ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น1 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป หรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนปั่นภูมิภาค"
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

แผนที่เส้นทาง

แผนที่เส้นทางกิจกรรม

mapBike2018update

 

แผนที่ Google map

ภาพกิจกรรม

 • การซักซ้อมเสมือนจริง วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เพื่อความพร้อมทุกด้านเพื่อประเมินสภาพปัญหา

 • การซักซ้อมเสมือนจริง วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เพื่อความพร้อมทุกด้านเพื่อประเมินสภาพปัญหา

 • การซักซ้อมเสมือนจริง วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เพื่อความพร้อมทุกด้านเพื่อประเมินสภาพปัญหา

 • การซักซ้อมเสมือนจริง วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เพื่อความพร้อมทุกด้านเพื่อประเมินสภาพปัญหา

 • พิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

 • พิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

 • พิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

 • พิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

 • การซักซ้อมเส้นทางจริง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดสอบเส้นทาง ประเมินสภาพปัญหา

 • การซักซ้อมเส้นทางจริง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดสอบเส้นทาง ประเมินสภาพปัญหา

 • การซักซ้อมเส้นทางจริง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดสอบเส้นทาง ประเมินสภาพปัญหา

 • การซักซ้อมเส้นทางจริง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดสอบเส้นทาง ประเมินสภาพปัญหา

 • การซักซ้อมเส้นทางจริง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดสอบเส้นทาง ประเมินสภาพปัญหา

 • ธกส.กาฬสินธุ์มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมฯ

 • การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมฯ

 • บรรยากาศการรับลงทะเบียน ณ จุด บริการประชาชนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 • บรรยากาศการรับลงทะเบียน ณ จุด บริการประชาชนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 • บรรยากาศการรับลงทะเบียน ณ จุด บริการประชาชนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์