เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ www.kalasin.go.th กำลังปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์
ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ชั่วคราว
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ผู้ดูแลระบบ