ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งย้ายที่อยู่เป็นการชั่วคราว

 

  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งย้ายที่อยู่เป็นการชั่วคราว ไปที่ อาคารเลขที่ 450/56 บ้านเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เยื้องสนามกีฬากลาง ตรงข้าม สำนักงาน กสท.โทรคมนาคม (CAT)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...