กาฬสินธุ์ประชุมเตรียมจัดงาน "ตามรอยไดโนเสาร์...ตลุยแดนอีสาน"

          วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเตรียมการจัดงาน "ตามรอยไดโนเสาร์....ตะลุยแดนอีสาน" เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยการสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้แนวคิด "ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กันยายน-14 ตุลาคม 2561 ทุกวันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ ขึ้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานไดโนเสาร์ ภูกู้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ไม่พบผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

   วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการช่วยเหลือเยียวยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- 5 กันยายน 2561 ไม่พบผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นับว่าการทำงานบรรลุเป้าหมาย ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ สถานศึกษาเข้าใจบทบาทในการป้องกันปัญหา ทางด้านหน่วยปราบปรามเข้าปฏิบัติการป้องปรามได้ผลดี

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เปิด ตลาดต้องชม บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชมขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
          ตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 โดย นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำพิธีเปิด โดยตลาดต้องชมแห่งนี้อยู่ที่บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง ซึ่งเป็นตลาดที่มีความโดดเด่นเนื่องจากบ้านโพนเป็น หมู่บ้านชาวผู้ไทย และมีชื่อเสียงเรื่องของการทอผ้า และยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษเอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทอผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นผ้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะแวะไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อผ้ากันมาก ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงได้เปิดตลาดต้องชมแห่งนี้ขึ้นมา เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างงานให้กับคนในชุมชน นอกจากผ้าแพรวาแล้วยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส ปิดป้ายแสดงราคาและเครื่องชั่งเที่ยงตรง เพื่อหวังว่าคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่นต่างต้องแวะชมแวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับรักษาขนบธรรมเนียมศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พัฒนาแอปพลิเคชัน “ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พัฒนาแอปพลิเคชัน "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยรวบรวมแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง วีดีโอ โมเดลแหล่งท่องเที่ยวสามมิติ (3D)
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค จึงได้จัดทำโครงการ "ยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจร” เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดขึ้น โดยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ซึ่งในแอปพลิเคชั่นจะรวบรวมแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดดเด่น ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง วีดีโอ โมเดลแหล่งท่องเที่ยวสามมิติ (3D) โดยอาศัยการอ่านข้อมูลผ่าน AR การ์ด จำนวน 109 แหล่งท่องเที่ยว ใน 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน นอกจากนั้นยังมีการจัดทำโปสเตอร์และหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคตอย่างยั่งยืนได้ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ได้บนอุปกรณ์มือถือในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

องคมนตรี และคณะติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดกาฬสินธุ์

     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอเขาวงให้การต้อนรับ  

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

สร้างการรับรู้ใหม่ มอง "กาฬสินธุ์" ในมุมใหม่

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์