จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอ ประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีตุลาการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาค ภาคเอกชน ร่วมพิธีเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

 

พิมพ์ อีเมล