สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แสดงรายละเอียดทั้งหมด 

 

แสดงรายละเอียดทั้งหมด 

พิมพ์