A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
    (24 พย 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังวัดกาฬสินธุ์ ลั่นฆ้องชัย เปิดงานมหกรรม "ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม” ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีผู้ไทอำเภอเขาวง โดยมีนางรำชาวผู้ไทเขาวง จำนวนกว่า 500 คน ร่วมรำผู้ไท ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทเขาวง และยังจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอำเภอเขาวง ที่ปฏิบัติกันมา
 
    (24 พย 2562) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังวัดกาฬสินธุ์ ลั่นฆ้องชัย เปิดงานมหกรรม "ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม” ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีผู้ไทอำเภอเขาวง โดยมีนางรำชาวผู้ไทเขาวง จำนวนกว่า 500 คน ร่วมรำผู้ไท ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทเขาวง และยังจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอำเภอเขาวง ที่ปฏิบัติกันมา
     นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง กล่าวว่า อำเภอเขาวง เป็นพื้นที่สวยงาม ภูเขาล้อมรอบ วัฒนธรรมผู้ไทอันเป็นอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ครั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง ถือเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ และทรงตรัสว่า "เขาวงสวยมาก” ซึ่งชาวผู้ไทเขาวงเรียกว่า "ซับเพิ้งเบิ่งภูอ้อม” ดังนั้น อำเภอเขาวง สภาวัฒนธรรมอำเภอวง ได้จัดงานมหกรรม "ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระดมทุนจัดสร้างอุทยาน "ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรมกุดสิมนารายณ์” ภายในงานยังมีกิจกรรมปั่นตามฮอยพ่อหลวง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีเสียงเพลง และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน "เที่ยว ชม ชิม ช็อป ตลาด 4 ภาค”

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล