ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน 

พิมพ์