ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์)

พิมพ์