A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ มอบน้ำดื่ม แอลกอฮลล์ เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนบุคลากรศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์  

    วันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้เกี่ยวข้องรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 2004 ขวด แอลกอฮลล์ขนาด4000มิลลิลิตร 7 แกลลอน เครื่องดื่มพร้อมดื่ม จำนวน 100 ขวด จากบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้กับบุคลากรศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์  

พิมพ์ อีเมล