A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ด่านเคอร์ฟิวกาฬสินธุ์ ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน สะสม 59 ราย

    จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งด่านตรวจจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์(24ชม.)และตั้งด่านตรวจ /จุดตรวจกวดขันการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามออกจากเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 04.00 น มีผู้ฝ่าฝืนถูกดำเนินคดี สะสม 59 คน ภายใต้การอำนวยการของนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งให้ 18 อำเภอ ดำเนินการตั้งด่านตรวจจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด/ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (24ชม.) และการดำเนินการตั้งด่านตรวจ /จุดตรวจกวดขันการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามออกจากเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น - 04.00 น. โดยร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และกองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ชุดสารวัตรทหาร ร่วมสนับสนุน จากการตั้งด่านคัดกรองข้ามพื้นที่จังหวัด/ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอด 24 ชม. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 จำนวน 13ด่าน 12 อำเภอ เรียกตรวจรถ 2,169 คัน จำนวน 3,604 คน ไม่พบผู้มีความเสี่ยง ส่วนยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม -12 เมษายน 2563 เรียกตรวจรถ ไปแล้ว 42,541 คัน 81,058 คน พบผู้มีความเสี่ยง 15 คน

     นอกจากนี้ การตั้งด่านกวดขันฝ่าฝืน พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. วันที่ 12 เมษายน 2563 จำนวน 26 ด่านและชุดเคลื่อนที่เร็ว(เขตพื้นที่เมืองกาฬสินธุ์ 3 ด่าน สนธิกำลัง ปกครอง ทหาร ตำรวจ ผลการตรวจ มีบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ตามคำสั่ง จำนวน 151 คน รถ 126 คัน ส่วนการออกนอกเคหะสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินคดี จำนวน 4 คน มีการจับกลุ่มมั่วสุมในเคหะสถาน 1 คน ยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 12 เมษายน 2563 มีบุคคลได้รับการยกเว้น จำนวน 1,227 คน รถ 1,029 คัน บุคคลฝ่าฝืนออกนอกเคหะสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 61 คน รถ 49 คัน โดยเรียกตักเตือน 2 คน ดำเนินคดี 59 คน และการจับกลุ่มมั่วสุมในเคหะสถาน สะสม 21 คน

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์/สำนักข่าวไทย

พิมพ์ อีเมล