A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบเวชภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จาก อบจ.กาฬสินธุ์ 

      วันที่ 13 เมษายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์( หลังเก่า) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบเวชภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จากนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ตามแผนการจัดเตรียมของจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรองรับแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อรองรับแผนการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลฆ้องชัย หอผู้ป่วยเฉพาะกิจศูนย์ศึกษาลำปาว และโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งหมด 64 รายการ งบประมาณ 9,412,260 บาท ให้การสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด 570 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 10 เครื่อง

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 3 ราย และยังคงคุมเข้มในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำมาตรการ Quarantine การกักตัวเอง 14 วัน สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยง มาตรการ Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม คือ ต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล