A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ภาคเอกชนและสถานศึกษา มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์

      วันที่ 14 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับมอบชุดปลอดเชื้อ PPE ถุงมือไนไตร ที่ครอบหน้า(Face Shield) แว่นป้องกันแบบใส(Protective Glasses) ที่ครอบเท้า (Foot Cover) อย่างละ 100 ชุด รวม 500 รายการ จากไมค์ ภิรมย์พร นักร้องลูกทุ่งชื่อดังและคณะ มอบให้จังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสนับสนุนเครื่องมือให้กับแพทย์และพยาบาล

และมอบน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสจำนวน 200 โหล ให้กับบุคลากรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และในโอกาสเดียวกันนี้นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ครูโรงเรียนกมลาไสย พร้อมด้วย ครูและนักเรียนโรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเครื่องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ , Face Shield โครงสร้างอะคลีลิค และหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าน้องไออุ่น ไปมอบให้กับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าน้องไออุ่น นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลยางตลาดนำไปใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

พิมพ์ อีเมล