A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ 72 % จำนวน 2,500 ลิตร ให้จังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปแจกจ่ายให้สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน ในภารกิจต้านโควิด-19 

      วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 72 % จากนายธวัชชัย พัฒมณี นายวีระ รจนาสม ผู้จัดการภาคการขายที่ 4 พร้อมคณะ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร

แทนความห่วงใยจากภาคเอกชน ส่งตรงถึงมือประชาชน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของจังหวัด จำนวน 500 ลิตร และมอบให้สถานพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2,000 ลิตร

พิมพ์ อีเมล