A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

นายกเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมการผลิตหน้ากากอนามัยผ้าสภากาชาดไทย
    
    วันที่ 16 เม.ย. 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัยผ้าสภากาชาดไทย เพื่อป้องการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

    นางสาวจิตชญา อ่ำสาริกา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า โครงการ "สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า" มีจิตอาสาอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัย ครั้งนี้ ณ อาคารฝึกอบรมช่างตัดเย็บเสื้อผ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สำหรับผลผลิตทั้งหมดทางศูนย์จะมอบให้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นำไปมอบหรือแจกจ่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกาชาดช่วยสังคม

พิมพ์ อีเมล