มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ร้านอาหารในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการ ลดความเสี่ยง และป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

     เมื่อคืนที่ผ่านมา (24 มิ.ย. 63) ภายใต้การอำนวยการ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สั่งการให้ ร้อย อส. จ.กส.ที่ 1 ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ทหาร ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ที่ให้ร้านอาหารสามารถจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ประชาชนไปนั่งรับประทานในร้านได้ แต่ต้องไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการเล่นดนตรี พร้อมปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเฉพาะการสวมหน้ากาก ทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และการลงทะเบียน หรือใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ ซึ่งจากการสุ่มตรวจ ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเป็นอย่างดี เหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
   ทั้งนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ย้ำมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั่นคือการรักษาสุขอนามัยส่วนตัว กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนต้องผ่านการกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์