จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียม Big Cleaning Day สถานศึกษา ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง
 
   (25 มิย 63) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบแอลกอฮอล์เจล น้ำยาทำความสะอาด face shield อุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตกาฬสินธุ์ รวม 691 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม ทำความสะอาดสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งจะจัดกิจกรรมพร้อมกัน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และให้สถานศึกษานำไปใช้สำหรับกิจกรรม การดำเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 1 กรกฎาคม นี้ สถานศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ จะเริ่มเปิดภาคเรียนแล้ว จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม ในมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้มีความมั่นใจก่อนส่งบุตรหลานเข้าสู่สถานศึกษา เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันะ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์