A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
คนกาฬสินธุ์กลับจากเดนมาร์กและรัสเซีย หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน (State Quarantine) แล้ว เดินทางเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว นายภาคภูมิ เจียงวิเศษ ชาวอำเภอกมลาไสย นางฉวีวรรณ สง่าทรัพย์ ชาวอำเภอยางตลาด ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศรัสเซีย นางสาวพิมพ์จันทร์ ภูมีนา ชาวอำเภอยางตลาด และนางสาวพรทิวา ภูทองเงิน ชาวอำเภอห้วยเม็ก เดินทางกลับจากประเทศเดนมาร์ก หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดจึงเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา และเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ์มีบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและได้รับการกักกันตัวในพื้นที่ควบคุมภาครัฐครบ 14 วัน (State Quarantine) จำนวน 138 คน
 
    ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศจังหวัด โดยให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่ได้ผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว ต้องเดินทางมารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนำเอกสารที่ผ่านการกักกันตัวเรียบร้อยแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันะ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล