ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมลุย Big Cleaning Day สถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้
   (26 มิย 63) ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร Big Cleaning Day ให้มีความสะอาด ปลอดภัย เตรียมรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 และเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ ที่มีการจัดรักษาระยะห่าง Social Distancing เพื่อป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

   ส่วนที่โรงเรียนเซนยอแซฟกาฬสินธุ์ ที่เป็นสถานศึกษาเอกชน ได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องเรียนด้วยการเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ มีการรักษาระยะห่าง ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน เหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหารเที่ยงของนักเรียน นอกจากนี้ได้สอนวิธีการล้างมือให้กับคณะครู นักเรียนอีกด้วย
    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรงเรียน สถานศึกษา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกแห่ง ร่วมใจ Big Cleaning Day พร้อมกันเพื่อให้โรงเรียนมีความสะอาด ซึ่งมีการดำเนินการตามมาตร 6 มาตรการของกระทรวงศึกษา ทั้งการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่โรงเรียน การสวมหน้ากาก จัดจุดล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ การรักษาระยะห่าง Social Distancing ในห้องเรียน การสลับเวลาเรียน และ ลดการแออัดด้วยการไม่จัดกิจกรรมที่รวมคนหมู่มาก จึงขอฝากไปถึงพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลานโรงเรียน สถานศึกษา ทุกแห่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ สะดวก สะอาด ปลอดภัย จากเชื้อโรคทุกชนิด พร้อมรับเปิดเทอม 1 กรกฎาคมนี้

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์