A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และดูไบ หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว

    นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนายวันชัย กลั้นกลาง นางสาวจันทร์ฉาย เพียรคาด ชาวอำเภอสหัสขันธ์ นายเอกพล บุญปรก ชาวอำเภอหนองกุงศรี ซึ่งทั้ง 3 คน เดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ และนายอนุรักษ์ พิษสุวรรณ ชาวอำเภอสมเด็จ เดินทางไปทำงานที่ประเทศดูไบ

แต่หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว ไม่มีอาการแสดงว่ามีเชื้อหรือป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

   ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศจังหวัด โดยให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เมื่อครบกำหนดแล้ว ต้องเดินทางมารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งนำเอกสารที่ผ่านการกักกันตัวเรียบร้อยแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วไม่ต้องกักกันตัวอีก

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล