ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลเดินทางกลับจากอุซเบกีสถาน

   (2 ก.ค. 2563 )นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว นายพรชัย กิ่งบู ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศอุซเบกีสถาน หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงเดินทางกลับถึงประเทศไทย ผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และเข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานรถนำส่งและเดินทางกลับถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวตามขั้นตอนของการส่งกลับแรงงานไทยสู่ภูมิลำเนา

   ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีประกาศให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังผ่านการกักกันตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว เมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองผ่านการกักกันตัว แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์