A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

คนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ใช้เวลาช่วงวันหยุดยาว ทยอยเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มาจากเมียนมาร์ มาเลเซีย บาร์เรนและสิงคโปร์ ซึ่งทั้งหมดผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว
 
    นายสนุน แจะหอม นิติกรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมฯ ร่วมกันรับรายงานตัวนายเกียรติศักดิ์ ใสลำเพาะ ชาวอำเภอเขาวง ที่เดินทางไปทำงานเป็นลูกจ้างประจำเรือ ที่ประเทศเมียนมาร์ นางสาวสุปราณี วรรณรส ชาวอำเภอสมเด็จ ทำงานอาชีพแม่บ้านที่ประเทศมาเลเซีย นางดาราณี ขุ่ยลานหญ้า ชาวอำเภอห้วยผึ้ง ทำงานนวด สปา ที่ประเทศบาร์เรน นางสาวรัชดา จิตรราช ชาวอำเภอกมลาไสย และนางสาวแพรวไพรินทร์ ภูบังดาว ชาวอำเภอยางตลาด ทำงานรับจ้างที่ประเทศสิงคโปร์ หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งหมดได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว และ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมนำเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

    ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศจังหวัด โดยให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เมื่อครบกำหนดแล้ว ต้องเดินทางมารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งนำเอกสารที่ผ่านการกักกันตัวเรียบร้อยแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ โดยขณะนี้มีบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมแล้ว 148 คน

พิมพ์ อีเมล