คนกาฬสินธุ์เดินทางกลับจากอินโดนีเซียและ UAE โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา เข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว
 
    นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ประกอบด้วย นายแดนภา ประวันตา อำเภอนามน เดินทางไปทำงานประเทศอินโดนีเซีย นายประเวศ บุษดี อำเภอเขาวง นางสาวเพ็ญพักตร์ อินทรประเสริฐ อำเภอนาคู และนางรัตนา สารบัญ อำเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งทั้ง 3 คน เดินทางไปทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งหมดจึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางส่งกลับภูมิลำเนา พร้อมนำเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์


    โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศจังหวัด ให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เมื่อครบกำหนดแล้ว ต้องเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งนำเอกสารที่ผ่านการกักกันตัวเรียบร้อยแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ขณะนี้มีบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมแล้ว 153 คน

พิมพ์