พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ว หลังจากการปิดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา เป็นการเปิดให้เข้าชมแบบ New Normal โดยเฉพาะมาตรการสำคัญอย่าง Social Distancing เว้นระยะห่างแบบ 1 รอยตีนไดโนเสาร์
 
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ทำให้พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องปิดทำการแต่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ก็ได้กลับมาพร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยก่อนเปิดให้บริการ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมทดสอบระบบการเข้าชมของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA) โดยทางพิพิธภัณฑ์ฯจะให้บริการในรูปแบบ Virtual Museum หรือพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง พร้อมทั้งมีการติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ บอกว่า ที่นี่มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด ทุกคนต้องสวมหน้ากาก เปิดให้ชมแบบ New Normal อาจไม่ได้รับความสะดวก แต่ปลอดภัยจาก COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการสำคัญอย่าง Social Distancing ที่นี่จะใช้การเว้นระยะห่างแบบ 1 รอยตีนไดโนเสาร์

     นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร บอกว่า ช่วงที่ปิดให้บริการชั่วคราว ชาวพิพิธภัณฑ์สิรินธรได้มีการคิดระบบการพัฒนาการให้บริการความรู้ผ่านสื่อมากขึ้น ทั้งการประชาสัมพันธ์การใช้ Application พิพิธภัณฑ์สิรินธร 360 องศา การจัดทำรายการเพื่อส่งเสริมความรู้ให้เหมาะกับช่วงวัยหรือการติดต่อสื่อสารสองทางด้วย Facebook live ซึ่งการเข้าชมแบบ New Normal จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การลดความแออัดโดยการให้เข้าชมภายในอาคารเป็นรอบๆ ละ 100 คน ส่วนการเข้าชมแบบหมู่คณะต้องจองเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางเวปไซต์ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร
 
    การท่องเที่ยวแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรแล้ว นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ บอกว่า สามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่หลากหลายในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ทั้งที่วัดพุทธนิมิต หรือวัดภูค่าว วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างแหลมโนนวิเศษ สะพานเทพสุดาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวนอินทผลัม ก็มีให้เที่ยวในแบบวิถีใหม่ได้เช่นกัน
 
    สำหรับที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร ยังมีกิจกรรมไดโนเสาร์สะออนลด 3 เด้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับ การท่องเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับส่วนลดในการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์จากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ พิพิธภัณฑ์สิรินธร

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์