ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลเดินทางกลับจากบังคลาเทศ

     (วันที่ 11 ก.ค. 2563 ) นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนายประกาย ถิ่นจำลอง ชาวอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เดินทางไปทำงานเป็นช่างสำรวจ ที่ประเทศบังคลาเทศ หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และ เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานรถนำส่งและเดินทางกลับถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวตามขั้นตอนของการส่งกลับแรงงานไทยสู่ภูมิลำเนา


     ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประกาศให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังผ่านการกักกันตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว เมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองผ่านการกักกันตัว แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจนถึงขณะนี้ มีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศและเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยผ่านการกักกันตัวเรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน 155 คน

พิมพ์