ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากคูเวต หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด จึงเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้ผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว
 
    นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนายโชคทวี เครือชัย ชาวอำเภอนาคู และนายสาโรจน์ บุญวัฒน์ ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งสองคนเดินทางไปทำงานเป็นช่างเชื่อมและรับจ้างทั่วไปที่ประเทศคูเวต ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว ไม่มีอาการแสดงว่ามีเชื้อหรือป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์


    โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เมื่อครบกำหนดแล้ว ต้องเดินทางมารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งนำเอกสารที่ผ่านการกักกันตัวเรียบร้อยแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วไม่ต้องกักกันตัวอีก และจนถึงขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและผ่านการกักกันตัวโดยรัฐแล้ว จำนวน 158 คน

พิมพ์