A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวพระสงฆ์ที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศเมียนมาร์ หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด จึงเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้ผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว
 
     วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว พระวิทยา หรดี ชาวอำเภอสมเด็จ และพระชัยยุทธ คำเนตร ชาวอำเภอกมลาไสย ซึ่งเดินทางกลับจากปฏิบัติธรรมที่ประเทศเมียนมาร์ หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้เดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย จังหวัดเชียงราย และได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว ไม่มีอาการแสดงว่ามีเชื้อหรือป่วยด้วยไวรัสโควิด-19


     จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เมื่อครบกำหนดแล้ว ต้องเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งนำเอกสารที่ผ่านการกักกันตัวเรียบร้อยแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วไม่ต้องกักกันตัวอีก และจนถึงขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและผ่านการกักกันตัวโดยรัฐแล้ว จำนวน 163 คน

พิมพ์ อีเมล