ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางส่งกลับภูมิลำเนา
 
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสนุน แจะหอม นิติกรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวบุคคลชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 คน ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ ชำนาญกิจ ชาวอำเภอนาคู นายเฉลิมกรุง สุสาระโพธิ์ ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ นายนัทธพงศ์ อายุวัฒน์ และ นางสาววาสนา ภูคงคา ชาวอำเภอยางตลาด หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งหมดจึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางส่งกลับภูมิลำเนา พร้อมนำเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

  โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศจังหวัด ให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เมื่อครบกำหนดแล้ว ต้องเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งนำเอกสารที่ผ่านการกักกันตัวเรียบร้อยแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ จนถึงขณะนี้มีบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมแล้ว 171 คน

พิมพ์