ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลเดินทางกลับจากสิงคโปร์

   (22 กรกฎาคม 2563)คนกาฬสินธุ์ เดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์ หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้ผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว เข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว

    นายสมัย ภูบาลเจ้า ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ โดยได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประสานการเดินทางส่งกลับภูมิลำเนา พร้อมนำเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
    ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศจังหวัด ให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เมื่อครบกำหนดแล้ว ต้องเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งนำเอกสารที่ผ่านการกักกันตัวเรียบร้อยแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
     ขณะนี้ มีบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมแล้ว 172 คน

พิมพ์