พิธีถวายสัตย์ปฏิบัติเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พิมพ์