A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลกลับจากประเทศบาห์เรน หลังผ่านการกักกันตัว 14 วันแล้ว

   เมื่อเย็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวพนิดา ศรีบุญเพ็ง ชาวอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศบาห์เรน หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และ เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

   ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประกาศให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังผ่านการกักกันตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว เมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองผ่านการกักกันตัว แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจนถึงขณะนี้มีคนกาฬสินธุ์ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จำนวน 173 คน

พิมพ์ อีเมล