A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

คนกาฬสินธุ์ เดินทางกลับจากต่างประเทศ หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงาน และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ จำนวน 5 คน ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้แก่ นายภานุวัฒน์ เขตอาดูล ชาวอำเภอกมลาไสย นายประสาน ภูวิเศษ ชาวอำเภอยางตลาด นางสาวสุกัญญา นาดี ชาวอำเภอท่าคันโท ทั้ง 3 คน เดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน นอกจากนี้ ยังมีนางสาวกนกอร จันทเนตร ชาวอำเภอสหัสขันธ์ ที่เดินทางไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายศรชัย ทองลอย ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เดินทางไปทำงานที่ประเทศบังคลาเทศ ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดจึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และ เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมี สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

   จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประกาศให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังผ่านการกักกันตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว เมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองผ่านการกักกันตัว แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจนถึงขณะนี้ มีคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จำนวน 180 คน

พิมพ์ อีเมล