คนกาฬสินธุ์ เดินทางกลับจากไปทำงานที่ประเทศบาห์เรน หลังกักตัว 14 วันแล้ว พร้อมเข้าไปรายงานตัว ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
    เมื่อคืนที่ผ่านมา (3 ส.ค. 63) เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวนิศราวรรณ ชุมนุม ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ นางสาวสุกัญญา แข็งขัน ชาวอำเภอนาคู และนางสาวพนิดา ภูวัตร ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งทั้ง 3 คน เดินทางกลับจากไปทำงานที่ประเทศบาห์เรน ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

    ทั้งนี้ ตามแนวทางของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประกาศให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว เมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจะต้องไปรายงานตัว ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองผ่านการกักกันตัว แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจนถึงขณะนี้ (3 สิงหาคม 2563) มีคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และผ่านการกักกันตัว 14 วันแล้ว เดินทางกลับภูมิลำเนา จำนวน 186 คน

พิมพ์