A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

คนกาฬสินธุ์ ทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว โดยมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัว และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา จนถึงขณะนี้มีจำนวน 191 คนแล้ว
 
    วานนี้ (4 ส.ค. 63) นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ จำนวน 5 คน ซึ่งเดินทางกลับจากไปทำงานที่ต่างประเทศ ได้แก่ นายจำนง และนางนฐวรรณ แสนบุญ นางพันธ์ทิพย์ พูนสุข ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางสาวปาณิสรา อุปถัมภ์ ชาวอำเภอหนองกุงศรี และนางชนัญญา สมิธ ชาวอำเภอห้วยเม็ก ทั้ง 4 คน เดินทางไปทำงานที่ประเทศอังกฤษ


    นอกจากนี้ ยังมีนางพันธ์ทิพย์ พูนสุข ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศแคเมอรูน ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดจึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ซึ่งรัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา
 
     จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประกาศให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังผ่านการกักกันตัว 14 วันในสถานที่ซึ่งรัฐจัดให้แล้ว เมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองผ่านการกักกันตัว แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจนถึงขณะนี้ (4 สิงหาคม 2563) มีคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จำนวน 191 คน

พิมพ์ อีเมล