คนกาฬสินธุ์ เดินทางกลับจากไปทำงานที่ไต้หวัน ดีใจได้กลับบ้าน หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว จึงเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา
 
    นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ จำนวน 3 คน ที่เดินทางกลับจากไปทำงานที่ไต้หวัน ประกอบด้วย นายวุฒิชัย กองนาคู ชาวอำเภอนาคู นายประสพ ราชเสนา ชาวอำเภอสหัสขันธ์ และนายมนตรี ภูศรี ชาวอำเภอสมเด็จ ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดจึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และเข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา จนถึงขณะนี้ (5 สิงหาคม 2563) มีคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จำนวน 196 คน

     นายมนตรี ภูศรี ชาวอำเภอสมเด็จ เล่าให้ฟังว่า ดีใจมากที่ได้กลับมาถึงบ้าน หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับถึง 2 ครั้ง และมาโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ โดยที่ไต้หวันจะมีป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างดี โรงงานที่ทำงานอยู่จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์และแจกหน้ากากอนามัยคนงานคนละ 2 ชิ้นต่อวัน

พิมพ์