คนกาฬสินธุ์ เดินทางกลับจากไปทำงานที่ไต้หวันและญี่ปุ่น หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว จึงเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา
 
    นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนายธีรศักดิ์ โชติรื่น ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานรับจ้างที่ไต้หวัน และนายบุญนาค พันธ์สะอาด ชาวอำเภอสมเด็จ ทำงานด้านช่างเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดจึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา


    ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประกาศให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว เมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองผ่านการกักกันตัว แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจนถึงขณะนี้ (6 สิงหาคม 2563) มีคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จำนวน 201 คน

พิมพ์