A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน "มหกรรมสืบศิลป์ ถิ่นไทย และของดีกาฬสินธุ์" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

     ช่วงค่ำวันนี้ 8 สิงหาคม 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสืบศิลป์ ถิ่นไทย และของดีกาฬสินธุ์" กระตุ้นเศรษฐกิจหลังภัย COVID-19 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

     นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากวิกฤติ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจหยุดชะงัก รายได้และกำลังซื้อลดลง ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP การท่องเที่ยวชุมชน การจัดงานมหกรรมสืบศิลป์ ถิ่นไทยและของดีกาฬสินธุ์ กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังภัย COVID-19 ครั้งนี้ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และใกล้เคียง ในการจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้
      ภายในงานมีการจำหน่ายผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP จากผู้ประกอบการ ทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ การประกวดการแต่งกายชุดทีมผ้าไทยพื้นเมืองดีเด่น การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จากโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปินหมอลำ มาจัดแสดง โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563 จะมีการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ มาให้ชมด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล