A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ลดการสัมผัส โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์นำไปใช้ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

    วันนี้ (10 ส.ค. 63) ที่บริเวณมุขด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง ที่ชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นำมาส่งมอบให้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตินี้ เป็นแบบที่ใช้งานด้วยการงดการสัมผัสกับอุปกรณ์ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการร่วมกันป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยยับยั้งในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั่นคือการดูแลรักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะที่จะต้องออกไปพบปะกับผู้คนหรืออยู่ในหมู่คนจำนวนมาก

พิมพ์ อีเมล