แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

LIVE!!✅✅ แถลงสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

โพสต์โดย PR.Kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020

พิมพ์