A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และบริการของส่วนราชการระดับจังหวัด ลงพื้นที่บ้านกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการของหน่วยงานรัฐระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยเม็ก อำเภอสหัสขันธ์ นำนักเรียน ผู้สูงอายุ และประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมรับการบริการ

    นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อร่วมเป็น พลังของแผ่นดินปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้กับโรงเรียนบ้านกุดท่าลือ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเรียนดีมีฐานะยากจน จำนวน 60 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ราย มอบพันธุ์ปลา ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านนำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

    ทั้งนี้ มีประชาชน เข้ารับบริการตรวจรักษากับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งนี้ จำนวน 112 คน ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป 22 คน ทันตกรรม 68 คน ตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย 22 คน ส่งต่อโรงพยาบาลห้วยเม็ก 5 คน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 4 คน และขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 4 คน สำหรับบริการต่าง ๆ ที่ให้บริการประชาชน อาทิ บริการทำหมัน สุนัข แมว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ การจำหน่ายสินค้า OTOP จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ คลินิกเกษตร การให้คำปรึกษาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล