A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ต่อสื่อมวลชน "สานงานต่อ ก่องานใหม่” เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เริ่มคลี่คลาย เตรียมจัดกิจกรรม เดิน กิน ชม เที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งจังหวัด

   วันที่ 22 กันยายน 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ต่อสื่อมวลชนเพื่อ "สานงานต่อ ก่องานใหม่” ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟัง พร้อมขยายผลการดำเนินงาน

   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ตนได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 54 ตลอดระยะเวลาการทำงาน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อพัฒนา ไปด้วยกัน ตามแนวทาง WE ARE KALASIN ฉับพลัน ทันที มีประสิทธิภาพ โดยได้สานต่อที่วางเอาไว้ เพื่อเสริมให้งานมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จหลายด้าน เช่น โครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่มีเป้าหมายดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยได้กำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเร่งด่วน จากผลการดำเนินงาน ทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2 ปี ซ้อน โดยในปี 2563 ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ร่วมใจแก้จน นอกจากนี้ยังมีโครงการ Kalasin Green Market ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เกิดการสร้างรายได้อย่างมั่นคง ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ EP.2 ที่ดำเนินการตามมาตรการหลัก 3 ด้าน คือ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟู โดยมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเขาให้กลับมาเป็นคนดี มีคุณภาพ ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภารกิจที่สร้างความเชื่อมั่น และทำให้ผลการดำเนินงานในการยับยั้งการแพร่ระบาด ได้ผลเชิงประจักษ์ ก็คือ ปฏิบัติการสี่ทหารเสือยับยั้งการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ได้นำกลไกของ อสม.เคาะประตูบ้านมาใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้ง 18 อำเภอ นอกจากนี้ จากความเข้มแข็งของการนำบุคคลที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เมื่อผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ หรือ State Quarantine แล้ว จะต้องมารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยจากต่างประเทศ และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ได้เริ่มคลี่คลาย ภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับ ทั้ง 18 อำเภอ จัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว โดยได้ให้แต่ละอำเภอกำหนดสถานที่ที่มีอยู่แล้ว เช่น การจัดงานที่พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย งานตักบาตรถนนไดโนโรด อำเภอสหัสขันธ์ ถนนคนเดินตลาดต้นยาง อำเภอยางตลาด ถนนคนเดินผาเสวย อำเภอสมเด็จ เป็นต้น สำหรับในพื้นที่ของ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดใช้บริเวณตลาดชุมชนย่านเมืองเก่า เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ซึ่งจะเริ่ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

พิมพ์ อีเมล