A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าชี้แจงแนวทางธนาคารที่ดิน

     ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ. โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก และการบังคับคดี รวมถึงภัยแล้งในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในพื้นที่อำเภอยางตลาด และอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อให้มีบ้านพักอาศัย ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่บ้านสา ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านเลขที่ 88 ให้กับนางรัตน์ ภูกองชนะ อายุ 72 ปี ราษฎรบ้านสา ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม โดยมีนายสันติ จตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด ประชาชนร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดอบรมโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท) เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมเป็นส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

   วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผ่านการอบรม ในหลักสูตร หลักประจำ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกัน เปิดอบรมโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท) เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29–31 กรกฎาคม 2563 ณ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ ผู้แทนภาคเอกชน ชมรม สมาคม สโมสรและประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจน เป็นคนดีของสังคม มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
          วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันมอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ให้แก่ นางอุไร ภูกองพัน บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านโจด ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน
         วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านนาโก หมู่ที่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พิธีเปิด"ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงยางตลาด - กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    (28 กรกฎาคม 63) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์และประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีเปิด "ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ช่วงยางตลาด - กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึง ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร สถานศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...