A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

   วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีพระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ซึ่งพิธีจัดขึ้น ที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการที่อำเภอคำม่วงและอำเภอสามชัย แก่หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

     วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอคำม่วง และอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ซึ่งหลังจากการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชุมชนย่านเมืองเก่าส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่า  รอบวัดกลาง (พระอารามหลวง)  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด " เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดกาฬสินธุ์"  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์โดยความร่วมมือส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID - 19  เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และเกษตรกร เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจ ของจังหวัดกาฬสินธุ์  ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวางแนวทางปฏิบัติ 11 ประการ

   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับมอบนโยบาย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จิตอาสาฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมทำความดี ด้วยการปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระธาตุยาคู เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4

   วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณโดยรอบโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานทั้งจากจังหวัดกาฬสินธุ์และในพื้นที่อำเภอกมลาไสย ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ มีต่อปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

สำนักงาน คปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค 4 นครราชสีมา สำนักงาน คปภ.ภาค 6 ชลบุรี และสำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี ประสานบริษัทประกันภัย จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา จำนวน 6 ราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการมอบ

     ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุกรณีรถบัสโดยสาร คณะศึกษาดูงานของ อสม.จังหวัดร้อยเอ็ด เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกพ่วงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 โดยมีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เสียชีวิต 2 ราย กรณีรถบัสโดยสารของคณะกฐิน เฉี่ยวชนกับรถไฟขนส่งสินค้า ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 มีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิต 1 ราย และ กรณีรถยนต์กระบะ เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกพ่วง ที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 มีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เสียชีวิต 3 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้ง 3 กรณี จำนวน 6 ราย รวมเป็นเงิน 1,833,103.44 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ทีม Dancercise จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดชิงตัวแทนจังหวัด เพื่อแข่งขันระดับภาค ในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

   เด็ก และเยาวชน จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 16 ทีม ร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหายาเสพติด รณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน เพื่อสร้างกระแส "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวด

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสหัสขันธ์  เน้นพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวางแนวทางปฏิบัติ 11 ประการ

    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับมอบนโยบาย 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...