A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน 

พิมพ์ อีเมล

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ 

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (โดยขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการจากส่วนราชการอื่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

พิมพ์ อีเมล

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศเกณฑ์การทดสอบสมรรภาพร่างกาย เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบสมรรภาพร่างกาย เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศหลักเกณฑ์ฯ) (คลิกเพื่อดาวน์โหลดแนบท้ายประกาศ)

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...

  • 1
  • 2