A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ (กดเพื่อดาวน์โหลด)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

        ประกาศเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) จำนวน  ๑  อัตรา (กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนกวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เอกสารแนบ )

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

  • 1
  • 2