A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ลดการสัมผัส โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์นำไปใช้ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

    วันนี้ (10 ส.ค. 63) ที่บริเวณมุขด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง ที่ชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นำมาส่งมอบให้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน "มหกรรมสืบศิลป์ ถิ่นไทย และของดีกาฬสินธุ์" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

     ช่วงค่ำวันนี้ 8 สิงหาคม 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสืบศิลป์ ถิ่นไทย และของดีกาฬสินธุ์" กระตุ้นเศรษฐกิจหลังภัย COVID-19 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คนกาฬสินธุ์ เดินทางกลับจากไปทำงานที่ไต้หวัน ดีใจได้กลับบ้าน หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว จึงเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา
 
    นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ จำนวน 3 คน ที่เดินทางกลับจากไปทำงานที่ไต้หวัน ประกอบด้วย นายวุฒิชัย กองนาคู ชาวอำเภอนาคู นายประสพ ราชเสนา ชาวอำเภอสหัสขันธ์ และนายมนตรี ภูศรี ชาวอำเภอสมเด็จ ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดจึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และเข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา จนถึงขณะนี้ (5 สิงหาคม 2563) มีคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว จำนวน 196 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คนกาฬสินธุ์ เดินทางกลับจากไปทำงานที่ไต้หวันและญี่ปุ่น หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว จึงเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา
 
    นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนายธีรศักดิ์ โชติรื่น ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานรับจ้างที่ไต้หวัน และนายบุญนาค พันธ์สะอาด ชาวอำเภอสมเด็จ ทำงานด้านช่างเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดจึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คนกาฬสินธุ์ ทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว โดยมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัว และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา จนถึงขณะนี้มีจำนวน 191 คนแล้ว
 
    วานนี้ (4 ส.ค. 63) นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ จำนวน 5 คน ซึ่งเดินทางกลับจากไปทำงานที่ต่างประเทศ ได้แก่ นายจำนง และนางนฐวรรณ แสนบุญ นางพันธ์ทิพย์ พูนสุข ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางสาวปาณิสรา อุปถัมภ์ ชาวอำเภอหนองกุงศรี และนางชนัญญา สมิธ ชาวอำเภอห้วยเม็ก ทั้ง 4 คน เดินทางไปทำงานที่ประเทศอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...