A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลเดินทางกลับจากสิงคโปร์

   (22 กรกฎาคม 2563)คนกาฬสินธุ์ เดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์ หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้ผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว เข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางส่งกลับภูมิลำเนา
 
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสนุน แจะหอม นิติกรประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวบุคคลชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4 คน ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ ชำนาญกิจ ชาวอำเภอนาคู นายเฉลิมกรุง สุสาระโพธิ์ ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ นายนัทธพงศ์ อายุวัฒน์ และ นางสาววาสนา ภูคงคา ชาวอำเภอยางตลาด หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งหมดจึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางส่งกลับภูมิลำเนา พร้อมนำเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวพระสงฆ์ที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศเมียนมาร์ หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด จึงเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้ผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว
 
     วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว พระวิทยา หรดี ชาวอำเภอสมเด็จ และพระชัยยุทธ คำเนตร ชาวอำเภอกมลาไสย ซึ่งเดินทางกลับจากปฏิบัติธรรมที่ประเทศเมียนมาร์ หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้เดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย จังหวัดเชียงราย และได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว ไม่มีอาการแสดงว่ามีเชื้อหรือป่วยด้วยไวรัสโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลที่เดินทางกลับจาก UAE หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด จึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้ผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว
 
  (วันที่ 18 ก.ค. 2563 ) นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวจันทร์ธิดา ภูทองจันทร์ ชาวอำเภอยางตลาด และนางสาวณัฐรินีย์ พุทธโกมาตย์ ชาวอำเภอสมเด็จ ซึ่งทั้งสองคนเดินทางไปทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากคูเวต หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด จึงเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้ผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว
 
    นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนายโชคทวี เครือชัย ชาวอำเภอนาคู และนายสาโรจน์ บุญวัฒน์ ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งสองคนเดินทางไปทำงานเป็นช่างเชื่อมและรับจ้างทั่วไปที่ประเทศคูเวต ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว ไม่มีอาการแสดงว่ามีเชื้อหรือป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...