A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสรรหน้ากากอนามัย กระจายลงสู่พื้นที่ 18 อำเภอและส่วนราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยง เบื้องต้นวันละ 14,000 ชิ้น เป็นเวลา 1 สัปดาห์

   นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ จากส่วนกลาง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด /สัมผัสผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง โดยได้จัดสรรตามจำนวนประชากร และจัดสรรเพิ่มให้แก่จังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดสูง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อให้กำลังใจและหาแนวทางช่วยเหลือ

    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด ที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้กำลังใจและหาแนวทางช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตำบลนาดี ซึ่งมีสมาชิก 82 ราย พื้นที่ปลูก 369 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 350 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมต่อไร่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีมโควิด-19 กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตลาดทุ่งนาทอง สร้างการรับรู้แก่ประชาชน

    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตลาดทุ่งนาทอง สร้างการรับรู้แก่ประชาชน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(civid-19)

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

   วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำความสะอาด พื้นผิวที่มีการสัมผัสเป็นประจำ เช่น บริเวณกระจก ราวบันได ลิฟท์ ตลอดจนบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ด้วยการใช้แอลกอฮอล์ที่โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์สนับสนุนให้จังหวัด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้นำไปสกัดเป็นแอลกอฮอล์ 70% แจกจ่ายให้ทุกส่วนราชการ นำไปเช็ดฆ่าเชื้อโรค

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเน้นให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเอง

    วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ และห้างแมคโคร สาขากาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...