A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ออกประกาศ ฉ.2 สั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการ ฯ อย่างน้อย 14 วัน ทั้ง 18 อำเภอ เฝ้าระวังโควิด-19 เข้มข้น เอาผิดผู้ปล่อยข่าวลือสร้างความเข้าใจผิด
 
    จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1 คน ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรคสะสม 26 คน รายใหม่ 7 คน ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 8 คนและกลับบ้านแล้ว 18 คน ผลการตรวจหาเชื้อทั้ง 26 คนพบเชื้อ 1 คนไม่พบเชื้อ 19 คนและรอผลอีก 6 คน

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับความอนุเคราะห์เอทานอลจากบริษัท น้ำตาลมิตรผล มิตรกาฬสินธุ์ เพื่อผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
 
    วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ช่วยกันผลิตเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์เอทานอล จำนวน 5,000 ลิตร จากบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ในการผลิต

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

กาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนรับมือโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์

   วันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนรับมือโรคโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันและขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยง การให้คำแนะนำขอความร่วมมือกับประชาชนในการป้องกันตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเฝ้าระวัง และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
   วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ของจังหวัดกาหสินธุ์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ มอบเอทานอลแปลงสภาพ จำนวน 400 ลิตร ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้ผลิตเจลล้างมือ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับมอบเอทานอลแปลงสภาพ จำนวน 400 ลิตร จากนายคมสันต์ เหล่าจูม ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเจลล้างมือ แจกจ่ายให้กับประชาชน สถานพยาบาล เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโวรัสโควิด-19 ซึ่งทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จะรับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...