A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียม Big Cleaning Day สถานศึกษา ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง
 
   (25 มิย 63) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบแอลกอฮอล์เจล น้ำยาทำความสะอาด face shield อุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ร้านอาหารในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการ ลดความเสี่ยง และป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

     เมื่อคืนที่ผ่านมา (24 มิ.ย. 63) ภายใต้การอำนวยการ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สั่งการให้ ร้อย อส. จ.กส.ที่ 1 ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ทหาร ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ที่ให้ร้านอาหารสามารถจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ประชาชนไปนั่งรับประทานในร้านได้ แต่ต้องไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการเล่นดนตรี

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์กระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย พร้อมอุปกรณ์ ป้องกันCOVID-19 ให้ทั้ง 18 อำเภอ และหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน
 
   วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณมุข ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบหน้ากากอนามัยชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ ในการป้องกันCOVID-19 ให้กับนายอำเภอ ปลัดอำเภอจากทั้ง 18 อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแจกจ่ายประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 จึงเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว

    นางสาวกาญจนา เขียวอ่อน ชาวอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้เดินทางไปทำงานที่ร้านนวดและร้านอาหาร ที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ แต่หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว ไม่มีอาการแสดงว่ามีเชื้อหรือป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวคนกาฬิสนธุ์เดินทางกลับจากอินเดีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    วันที่ 20 มิ.ย. 2563 นางสาวฐิตาภา คุ้มศรีไวย์ ชาวอำเภอร่องคำ นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศวิทยาธร นางสาวฐานิตตา แป้นพงษ์ ชาวอำเภอยางตลาด และนางสาวธัญญารัตน์ ชัยชมพู ชาวอำเภอฆ้องชัย ซึ่งทั้งหมดเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศอินเดีย หลังจากเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ทั้งหมดได้เข้ารับการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว มีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา และเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...