A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

คนกาฬสินธุ์ เดินทางกลับจากไปทำงานที่ประเทศบาห์เรน หลังกักตัว 14 วันแล้ว พร้อมเข้าไปรายงานตัว ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
    เมื่อคืนที่ผ่านมา (3 ส.ค. 63) เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวนิศราวรรณ ชุมนุม ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ นางสาวสุกัญญา แข็งขัน ชาวอำเภอนาคู และนางสาวพนิดา ภูวัตร ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งทั้ง 3 คน เดินทางกลับจากไปทำงานที่ประเทศบาห์เรน ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว
 
    (1 ส.ค. 2563) เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว นางสาววิไลวรรณ กิจชู ชาวอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

คนกาฬสินธุ์ เดินทางกลับจากต่างประเทศ หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงาน และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวคนกาฬสินธุ์ จำนวน 5 คน ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้แก่ นายภานุวัฒน์ เขตอาดูล ชาวอำเภอกมลาไสย นายประสาน ภูวิเศษ ชาวอำเภอยางตลาด นางสาวสุกัญญา นาดี ชาวอำเภอท่าคันโท ทั้ง 3 คน เดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน นอกจากนี้ ยังมีนางสาวกนกอร จันทเนตร ชาวอำเภอสหัสขันธ์ ที่เดินทางไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายศรชัย ทองลอย ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เดินทางไปทำงานที่ประเทศบังคลาเทศ ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งหมดจึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และ เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมี สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลเดินทางกลับจากไต้หวัน หลังผ่านการกักกันตัว 14 วันแล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนา
 
     (1 ส.ค. 2563) นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัว ชาวอำเภอยางตลาด ซึ่งเดินทางไปทำงานที่โรงงานประกอบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่ไต้หวัน ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงได้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และ ได้เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (state quarantine) แล้ว โดยมี สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรายงานตัวบุคคลกลับจากประเทศบาห์เรน หลังผ่านการกักกันตัว 14 วันแล้ว

   เมื่อเย็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันรับรายงานตัวนางสาวพนิดา ศรีบุญเพ็ง ชาวอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศบาห์เรน หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศไทย โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และ เข้ารับการกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมนำไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามขั้นตอนของการส่งกลับคนไทยสู่ภูมิลำเนา

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...